Aethoxysklerol
Aethoxysklerol injektionsvätska används för olika lokala behandlingar där injektionsbehandling av ådernät och åderbråck är de vanligaste. För fullständig information hänvisas till FASS.se.

Vid behandling av ådernät (upp till ca 1 mm i diameter)  används styrkan 5 mg/ml. För mindre åderbråck (ca 1-3 mm i diameter) är mellanstyrkan på 10 mg/ml ofta lämplig samt för de större åderbråcken (>3 mm) styrkan på 30 mg/ml.

Under senare år har en ny teknik utvecklats där man skummar upp injektionsvätskan och på det sättet får en bättre effekt på de större åderbråcken. 

För att genomföra behandling med Aethoxysklerol används ofta ultraljudsteknik för att följa och bedöma effekten av behandlingen.