FÖRETAGET

Inverdia är ett familjeägt svenskt kunskapsorienterat försäljnings- och serviceföretag med produkter framför allt inom områdena venös insufficiens, kompression, kirurgi och ortopedi verksamt sedan 1988.

Inverdias strategi är att kombinera bra produkter med hög service inom väl utvalda medicinska områden. Vår ambition är att service och produkter ska uppfylla eller överträffa kundens förväntningar.

Våra kunder är regioner/landsting, kommuner, privata kliniker, återförsäljare och privatpersoner.