FÖRBANDS-, ANTITROMBOS- OCH SÅRSTRUMPOR

Medicinska strumpor som förband efter åderbråcksoperation för att förebygga blodproppsbildning i samband med operationer samt vid behandling av venöst bensår.

Förband
Venoline FAS används som förband efter operation (injektionsbehandling, kirurgi, endolaser) av åderbråck. En strumpa ger ett tryck på ca 18 mm Hg (ungefär kompressionsklass 1) och dubbla strumpor ger ett tryck på ca 36 mm Hg (ungefär kompressionsklass 3).

Antitrombos
På grund av sängläge under en längre tid efter operation eller vid allmän orörlighet blir det venösa blodflödet betydligt långsammare och risken för uppkomst av blodproppar i venerna ökar. Venoline FAS motverkar denna riskökning för blodproppar genom att öka farten på det venösa blodflödet.

Sår
Venöst bensår behandlas med kompression överstigande ett tryck på 40 mm Hg vid ankeln som sedan avtar i riktning mot hjärtat. Det etablerade sättet att åstadkomma detta tryck har varit med linda men genom att använda två medicinska strumpor, den ena utanpå den andra, så kan samma tryck uppnås. Genom att använda två strumpor blir påtagandet lättare än om en strumpa med högre tryck skulle användas. Det betyder också att den yttre strumpan kan tas bort under natten (vid horisontalläge) vilket gör behandlingen mer fördragbar för patienten. Om rätt storlek på strumporna har valts blir tryckprofilen mer exakt och återfås till 100 % när strumporna tas på igen efter t.ex. sårinspektion. Venoline FAS kan användas som understrumpa och kombineras med kompressionsstrumpa av klass 2 för att erhålla ett tryck på ca 40 mm Hg. Alternativt kan Venoline FAS läggas dubbelt för att få ett tryck på ca 38 mm Hg vid ankeln.

Produktblad
Venoline FAS

 

 

 

 

Venoline FAS AD
Venoline FAS AG
Venoline FAS AGG