KIRURGISKA PRODUKTER

Venkirurgiska instrument

Kirurgi av åderbråck har på senare år gått i riktning mot högre selektivitet för att behandla refluxpunkter och avlägsna endast sjuka vener. Därigenom åstadkoms adekvat behandling samtidigt som bra estetiska resultat uppnås. Venkirurgiska instrument kan även användas vid kärltagning i samband med hjärtkirurgi.

Oesch venkrokar
Ramelet venkrokar

Vi har idag även möjlighet att beställa kirurgiska instrument från Zepf.
Dessa är av mycket hög kvalitét och kan beställas till ett mycket förmånligt pris.
Zepf har idag ca 12 000 produkter i sin katalog (se exempel nedan).
För mer information och beställning kontakta oss.

Halsted Mosquito
Foerster swab forceps