GRAVIDITET

Stöd- och kompressionsstrumpor under och efter graviditet för behandling av ödem, åderbråck, tunga ben och blodproppar

Vad händer med kroppen?
När man är gravid sker det stora förändringar i kroppen, både till följd av hormonförändringar men också till följd av den extra tyngd och belastning som magen och fostret ger i takt med att fostret och magen växer. Dessa förändringar kan ofta leda till en rad olika symptom och sjukdomstillstånd. Några av de vanligast förekommande är t.ex. svullnad (öden, venös insufficiens) som främst uppstår vid anklar och fötter, åderbråck (varicer), tyngdkänsla och trötta värkande ben, samt blodproppar (tromboser) i venerna.

Dessa sjukdomsbesvär kan med hjälp av kompressionsprodukter förebyggas, lindras och i vissa fall motverkas/undvikas helt. Inverdias produkter för gravida heter:

 • Venoline 140 den
 • Venoline Cotton
 • Venoline Comp

Kontakta oss eller din barnmorska för rådgivning om vilken produkt som skulle passa just dig!

Vanliga sjukdomsbesvär

Åderbråck drabbar ca 30 % av alla gravida under sin första graviditet och under en andra graviditet drabbas ännu fler, ca 55 %. En gravid kvinna löper också ca tre till fem gånger högre risk att drabbas av en trombos jämfört med en icke gravid kvinna och denna risk kvarstår även efter förlossningen i upp till sex veckor.* Detta framförallt om förlossningen skett med kejsarsnitt eller om mamman haft en kraftig blodförlust. Ödem, vätskeansamlingar och/eller en generell svullnad, tyngdkänsla och värk i benen drabbar nästan alla gravida. Många drabbas relativt tidigt från ca tredje graviditetsmånaden men de flesta drabbas främst under graviditetens sista två-tre månader. Ödem kan även kvarstå upp till ca två månader efter förlossningen samt under pågående amningstid.

Varför får man då dessa symptom och sjukdomsbesvär? 

När man är gravid ökar mängden blod i kvinnans kropp från ungefär ca 4 liter blod till ca 6 liter blod. Den ökade mängden blod ger en extra belastning på kroppens blodcirkulation och därmed kroppens vener. Också det faktum att blodet, när man är gravid, blir trögare och koagulerar snabbare av de hormonförändringar som sker i kroppen påverkar venernas funktion. Den ökade blodmängden och det tröga blodet gör att elasticiteten i venernas klaffar (som har som jobb att pumpa tillbaka blodet upp till hjärtat) får en mycket sämre elasticitet. Detta gör att återflödet av blodet upp till hjärtat blir mycket sämre och blodet stockar sig nere vid anklar och fötter, pga. naturens tyngdlagar, med svullnad som följd. Eftersom blodet är trögare och transporteras långsammare samt har lättare för att koagulera och venklaffarna har en nedsatt funktion bildas lättare tromboser/proppar i de djupa venerna (s.k. DVT) av de tröga blodansamlingarna. Allteftersom fostret växer sig större och större och utrymmet i buken minskar, trycker fostret, av naturliga skäl, mer och mer mot kroppens viktiga vener i buk och mot ryggrad och förhindrar därmed återflödet av blodet från benen. Till följd av det minskade blodflödet blir venklaffarna skadade så att varicer/åderbråck uppstår. Att fostret och magen växer och blir tyngre under graviditeten påverkar också kroppens lymfsystem (som har till uppgift att transportera bort överflödig vätska mellan cellerna i kroppen och avlägsna gamla, skadade eller främmande celler samt att bekämpa infektioner i kroppen). Eftersom fostret och magens tyngd trycker och pressar nedåt kläms/förhindras lymfbanornas funktion och påverkar därmed lymfbanorna negativt med bl.a. ödem (svullnad av vätska) som följd samt ett nedsatt immunförsvar.

Det är extra vanligt med ovanstående problem under graviditeten om:

 • den gravida under längre perioder sitter eller står stilla

 • man som gravid undviker att motionera

 • den gravida har genomgått tidigare graviditerer

 • det finns en tidigare historik inom familjen av åderbråck

 • förekomst av ödem redan fanns före kvinnan blev gravid (symptomen brukar då förvärras ytterligare)

 • den gravida kvinnan redan före graviditeten är överviktig

Behandling med kompressionsstrumpor för att undvika sjukdomsbesvären

Använd redan från månad tre i graviditeten tom ca en till två månader efter förlossning stödstrumpor vid enklare besvär eller medicinska kompressionstrumpor vid svårare besvär och sjukdomstillstånd. Rådgör med din barnmorska om vad du behöver för produkter. Våra stöd- och kompressionsprodukter hjälper venernas klaffar med återflödet av blodet till hjärtat genom tryck samt pressar också tillbaka och transporterar bort överflödig vätska. Trycket fungerar så att det är som störst vid ankel och avtar sedan succesivt ju högre upp på benet man kommer. Stöd- och kompressionsstrumpor fungerar som ett lager av ”extra muskler i rörelse” även om du själv skulle vara stilla så är det som om musklerna och venklaffarna skulle arbeta. Våra strumpor finns som knästrumpor, lårstrumpor samt som graviditetsstrumpbyxa med justerbart midjeband för den växande magen.

Vad kan man mer göra?

 • Som gravid bör man så ofta det går, om man kan, vara i rörelse. Undvik långa stunder av stillastående eller stillasittande.

 • Motionera regelbundet (diskutera med din barnmorska vad som kan passa för just dig).

 • När du har möjlighet till vila lägg upp fötterna och benen i lite högre läge än övriga kroppen.

 • Undvik att utsätta dig för hög värme, varma bad och bastu.

OBS! Rådfråga alltid din barnmorska/läkare under graviditet för att säkert fastställa vilken faktor som orsakar just dina problem. Svullna ben kan i sällsynta fall vara ett symptom på förebud om havandeskapsförgiftning.

* Swiss Medical Weekly 2001, American Heart Association; Venous Thromboembolism in Pregnancy 2009