INJEKTIONSBEHANDLING / SKLEROTERAPI

Injektionsbehandling av ådernät och åderbråck m.m.

Injektionsbehandling / Skleroterapi
Injektionsbehandling eller skleroterapi innebär att man med en skleroserande
lösning åstadkommer en påverkan på celler så att de går sönder. Därefter
sker en läkningsprocess och cellerna ersätts med s.k. kollagena fibrer och
detta benämns – fibrotisering; själva kärlet är tilltäppt och känns hårdare och
är då skleroserat. Mindre kärl i huden brukar ofta helt försvinna. Skleroterapi
används vid olika sjukdomstillstånd men de vanligaste är ådernät, åderbråck,
hemorrojder och blödningar från matstrupe/magsäck (behandling med endoskop).
Särskilda varianter av skleroterapi är mikroskleroterapi och skumskleroterapi.

Mikroskleroterapi
Mikroskleroterapi är den del av skleroterapi som avser de allra minsta blodkärlen (teleangiektasier, ådernät). För att kunna injicera den skleroserande lösningen används tunna nålar (0,3 mm i ytterdiameter). Lösningen ska injiceras i kärlen (intravasalt) och med försiktigt tryck till dess att kärlen precis blir bleka (blod har tryckts undan). Med denna teknik erhålls bästa resultat och minst risk för att blodfärgämne (hemosiderin) “läcker ut” och ger pigmentfläckar i huden (med tiden försvinner det mesta av pigmentfläckarna). God injektionsteknik och bra behandlingsplanering (antal behandlingstillfällen m.m.) är avgörande för en framgångsrik mikroskleroterapi.

Skumskleroterapi
Aethoxysklerol som blandas med luft till ett skum är godkänt av läkemedelsverket
som beredning för behandling av varicer. För att erhålla ett standardiserat, homogent,
finbubbligt och visköst mikroskum bör EasyFoam Kit användas. Skumberedningen innebär att Aethoxysklerol får ökad effekt per mängd läkemedel så att även åderbråck på större vener som
safena magna kan behandlas med bra resultat.