KOMPRESSIONSÄRMAR, HANDDELAR OCH HANDSKAR

Kompressionsärmar, handdelar och handskar tillverkas på ett liknande sätt som kompressionsstrumpor. Det finns en standard med ursprung i Tyskland som används av flera europeiska länder och denna gäller kompressionsärm (RAL-GZ 387/2). För handdelar och handskar finns det ingen publicerad standard.

Att tänka på vid val av kompressionärm/handel/handske
Till skillnad från ben befinner sig en arm/hand i mera varierande positioner i förhållandet till tyngdlagens påverkan. En arm/hand kan vara hängandes avslappnad från axeln med handen pekandes neråt till att vara i lyft läge ovanför huvudet med arm och hand uppåt. Arm och hands rörlighet tillsammans med andra faktorer gör att lägre tryck behövs vid ödembehandling jämfört med ben.

Standardstorlek eller individuellt tillverkad kompressionsärm/handske
Kompressionsärmens elastiska material har ett omkretsintervall inom vilket trycket som ges på armen är det tryck som önskas för adekvat behandling. Där trycket ska vara störst, i regel vid handleden, har kompressionsärmen det minsta omkretsintervallet, för de flesta kompressionsärmarna av standardkvalité ca 3 cm (t.ex. storlek medium Varitex Prestige 17-19,5 cm). För varje mätpunkt på armen (se bild som visar de mätpunkter för omkrets och längd som följer standarden enligt ovan) så finns ett omkretsintervall angivet för en kompressionsstrumpa av standardstorlek. Man väljer storlek av standardstrumpa i storlekstabellen med utgångspunkt från patientens handledsmått. Därefter kontrolleras att de övriga mätpunkterna ligger inom de deklarerade omkretsintervallen för den valda storleken i tabellen. Om något eller några av patientens mått ligger utanför storlekens omkretsintervall måste man överväga att istället beställa en individuellt tillverkad ärm eller handdel. Beroende på behandlingsindikation för kompressionsärmen kan det vara mer eller mindre nödvändigt med en individuellt tillverkad kompressionsstrumpa, t.ex. vid avvikande anatomi eller svårare ödem.

Rundstickad eller flatstickad kompressionsärm/handdel/handske
För de flesta patieneter ger rundstickade kompressionsstrumpor en fullgod behandling med dessa är mer begränsade när det gäller möjliga utföranden till skillnad från flatstickade kompressionsstrumpor vilka har en mera komplicerad tillverkningsprocess (men de är också därmed dyrare) som möjliggör många specialanpassningar vilka ibland är nödvändiga vid avvikande ödem.

Hur ska måtten tas?
För arm
Låt patienten sitta i en stol och placera armen vilandes på ett bord eller en brits intill. Ta sedan måtten på armen med hjälp av ett måttband enligt de mätpunkter för omkrets och längd som visas på bilden. Mätpunkterna anges med stor bokstav och omkretsmåtten med ett litet c så omkretsmåttet vid C anges cC vid D cD osv. Längdmåtten tas med sträckt måttband och anges alltid med litet l. Utgå alltid från den smalaste punkten på handleden i närheten av handroten dvs. vid punkt C för längdmåtten. Mät sedan från punkt C upp till respektive punkt där omkretsmåtten tagits. Ex. för längdmått från punkt C och upp till D anges då lD, från C upp till E, lE osv.

Blankett
Ärm & handske

Produktblad
Prestige ärm handdel
Varisan Top ärm handske
Varisan Flat