KOMPRESSIONSBEHANDLING

De vanligaste orsakerna till kompressionsbehandling är venös insufficiens (ytlig eller djup), lymfödem eller andra typer av ödem/svullnad.

Kompressionsbehandling ges antingen med linda eller med strumpa. Det finns även
mellanformer (CircAidR) där produkten liknar en öppen strumpa som sedan sluts med
kardborreknäppning. Linda väljs i regel i första hand när ett bensår föreligger. I övriga fall
brukar strumpa väljas i första hand.

Behandling med linda
Effekten av lindning beror på produktkvalité och hur lindan appliceras. Lindningen måste
göras om minst varje vecka och är en behandling som kräver tät och regelbunden
sjukvårdskontakt. Detta gör lindningsbehandling dyr om den måste pågå en längre tid.

Behandling med strumpa
Kompressionsstrumpan är konstruerad så att den ger det högsta trycket vid ankeln.
Strumpans tryckklass definieras med trycket vid ankeln – se tabellen nedan. Ovanför
ankeln avtar trycket successivt så att trycket över vaden är 70 % av ankeltrycket och
trycket över låret är 40 % av ankeltrycket. Kompressionsstrumpan ger ett vilotryck, d.v.s.
när benet inte är i rörelse utövar strumpan tryck. När benet är i rörelse arbetar muskulaturen
mot strumpan och pumpande effekt erhålls som ökar behandlingseffekten, d.v.s. cirkulationen
i vener och de små hudkärlen ökar. Det normaliserar hudens cirkulation och motverkar bensår
samt övriga symptom.

 

KompressionsklassTryck i mm Hg vid ankeln
115-21
223-32
334-46
4över 49

Behandlingseffekten av en kompressionsstrumpa
Effekten på själva cirkulationen som kompressionsstrumpan utövar kommer i princip omedelbart
när man tar den på sig. Däremot kan effekten på symptomen komma successivt och synas först
efter en tid. T.ex. hudförändringar normaliseras efter dagar till veckor. Det omvända gäller om man
slutar att bära kompressionsstrumpan – efter en tid får man tillbaka sina symptom.

När ska en kompressionsstrumpa bäras
När ett ben är i ett sådant läge att tyngdlagen motverkar återflödet av venblod/lymfa till hjärtat, ger kompressionsstrumpan en positiv effekt till cirkulationen.