LYMFÖDEM

Ett lymfödem orsakas av otillräcklig transportkapacitet i lymfsystemet på grund av svaghet, sjukdom eller skada. Detta leder till en ökad ansamling av lymfvätska utanför cellerna i kroppens vävnader med en förändring av dessa som följd.

Idag finns det tyvärr ingen etablerad behandlingsmetod som  botar lymfödem, men genom att hjälpa lymfsystemet med olika typer av mekaniska behandlingsmetoder så kan lymfödem kontrolleras så att besvären för patienten minskas. Behandlingar är ofta manuell eller maskinell massage av arm/ben för att minska lymfödemet kombinerat med kompressionsärm eller kompressionsstrumpa för att motverka att lymfödem ökar i storlek. Vikten av att tidigt fånga upp patienter med lymfödem har under senare blivit uppmärksammat för att förebygga följdbesvär såsom inlagring av fibrin och fettceller i lymfödemet som kan nödvändiggöra plastikkirurgi. Antalet mottagningar med lymfterapeuter i de olika regionerna har byggts ut i Sverige under senare år för att möta det ökade behovet.

Inverdia tillhandahåller i rundstickat material Varisan Top och Varitex Prestige och  av ärmar och handdelar/handskar samt i flatstickat material Varisan.

Varisan Top CGH
Varisan Top handske