OSTEOPOROS (BENSKÖRHET)

Benskörhet eller osteoporos som det också heter är ett tillstånd med minskad benmassa, som leder till reducerad hållfasthet av skelettet och en ökad risk för benbrott.

Är benskörhet en vanlig sjukdom?
Benskörhet är en sjukdom som i princip drabbar alla med stigande ålder,
vilket är en effekt av att medellivslängden hela tiden ökar. En annan orsak
till ökningen kan vara, att vi de senaste decennierna påtagligt ändrat vår
livsstil med ett ökat stillasittande och minskad fysisk aktivitet.

Vilka drabbas av benskörhet?
Man drabbas olika mycket av benskörhet. Vilket dels beror på vilken
benmassa man har att utgå ifrån och självklart olika andra yttre faktorer
som leder till ökad bennedbrytning. Till riskfaktorer som påskyndar
benförlusten hör bl. a. ålder, låg vikt, ärftlighet, rökning, stort
alkoholintag, för kvinnor tidig menopaus samt fysisk inaktivitet.

Symtom/Diagnos
Benskörhet är en sjukdom som i sig inte ger några symtom.
Symtomen kommer istället som en följd av att benskörheten har
orsakat ett benbrott eller en ihoptryckt ryggkota. För att kunna
diagnostisera benskörheten innan man drabbas av ovannämnda
konsekvenser krävs en s.k. bentäthets-mätning.

Vad finns det för behandling?
Det finns en del saker man kan göra själv för att förebygga bennedbrytningen
av skelettet. Det är viktigt att se till att man har ett bra kalcium (kalk) intag
i kosten. Man bör även se till att vistas ute i dagsljus 15-30 min dagligen
för att tillgodose sig behovet av D-vitamin. Av stor vikt är också den
fysiska aktiviteten som gärna ska vara belastande dvs. promenader,
jogging och cykelturer är i det här fallet bättre än simning.